ไทย | อังกฤษ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแย้มสอาดเน้นการบริหารจัดการโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนในเครือ - รังสิต
เครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

นักเรียนชาย

 • เสื้อ - เชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ่าตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักตราโรงเรียน ด้วยด้ายสีแดง ปักชื่อที่หน้าอกด้านขวา ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ผูกเนคไท
 • กางเกง - ผ้าลายสก๊อต สีน้ำเงิน สลับสีขาว - แดง มีกระเป๋าสองข้าง ความยาวระดับเข่า
 • เข็มขัด - สีดำ
 • รองเท้า - ผ้าใบหรือรองเท้าหนังผูกเชือก สีดำ
 • ถุงเท้า - สีขาวยาว ไม่มีลวดลาย
 • ผม - ทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงนักเรียนหญิง

 • เสื้อ - สีขาว ปกคอบัวแหลมผ่าอก ปักชื่อนักเรียนสีน้ำเงินด้านขวา ปักตราโรงเรียนสีแดงด้านขวา ผูกเนคไท
 • กระโปรง - ผ้าลายสก๊อตสีน้ำเงิน สลับสีขาว – แดง จีบทวิส สองจีบด้านหน้า สองจีบด้านหลัง ความยาวปิดเข่า มีกระเป๋าด้านขวา
 • รองเท้า - หนังสีดำ ติดกระดุม 1 เม็ด
 • ถุงเท้า - สีขาวสั้น ไม่มีลวดลาย
 • ผม - ผมสั้นตัดตรงเสมอติ่งหู ผมยาว ถักเปียสองข้าง ผูกโบสีน้ำเงิน

เครื่องแบบลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

นักเรียนชาย

 • หมวกลูกเสือสามัญ สักหลาด แบบสีกากี
 • เสื้อกางเกงลูกเสือสีกากีเป็นสีเดียวกัน พร้อมผ้าผูกคอลูกเสือสีเหลือง ติดตราดอกบัว
 • ป้ายชื่อโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ติดที่ไหล่ข้างขวา
 • เครื่องหมาย กลุ่ม กอง ติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
 • ป้ายชื่อผ้าสีขาวปักตัวอักษรชื่อด้วยสีดำติดหน้าอกขวามือ
 • ป้ายธงชาติติดหน้าอกด้านขวาบนป้ายชื่อ
 • เครื่องหมายจงทำดีติดหน้าอกด้านซ้ายเหนือกระเป๋า
 • เข็มขัดหัวเสืออย่างธรรมดา
 • ถุงเท้าสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า
 • รองเท้าผ้าใบหรือหนังหุ้มส้นสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายใด ๆ แบบผูกเชือกนักเรียนหญิง

 • หมวกทรงอ่อนมีปีกสีเขียวมะกอก เครื่องหมายเนตรนารีตรงกลาง
 • เสื้อคอพับสีเขียวมะกอก แขนสั้นผ่าอกตลอด อกเสื้อมีสาบ มีกระเป๋า ปะข้าง ข้างละ 1
 • กระเป๋ามีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ติดกระดุม 1 เม็ด
 • ป้ายชื่อโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ติดที่ไหล่ข้างขวา
 • เครื่องหมาย กลุ่ม กอง ติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียน
 • ผ้าผูกคอสีเหลืองมีตราดอกบัวตรงกลาง
 • กระโปรงสีเขียวมะกอกยาวปิดเข่า เป็นกระโปรง 4 จีบ (หน้า 2 จีบ หลัง 2 จีบ) จีบหันออกนอกตัว
 • เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวโลหะสีทองมีลายนูน รูปเครื่องหมายเนตรนารี
 • ถุงเท้าสีขาวพับไว้ที่บริเวณข้อเท้า
 • รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบชุดพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6
นักเรียนหญิงและชาย
 • เสื้อ - โปโลสีน้ำเงินแขนสั้น ปกโปโล ขลิบขาวที่ไหล่เฉียงซ้ายและขวามีกระเป๋าด้านซ้าย ปักตราโรงเรียนสีแดงบนกระเป๋า
 • กางเกงวอร์ม - สีกรมท่าขายาว จั๊มปลายขา มีแถบแดงด้านข้างกว้าง 1 นิ้ว มีตัวอักษร YAMSAARD RANGSIT สีขาว ยาวตลอดถึงปลายขา
 • รองเท้า - ผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือก
 • ถุงเท้า - สีขาว